FÀBRICA

LOGÍSTICA

Les nostres instal·lacions reuneixen les condicions tècniques més adequades

als productes que fabriquem. La digitalització d'alguns

dels nostres processos

agiliten i es complementen

amb mètodes tradicionals

de producció.

El grupatge i la logística

són factors claus en el servei

i distribució als nostres clients.

 

Disposem d'instal·lacions preparades per controlar

i distribuir els nostres fabricats i els productes dipositats

pels nostres clients.

HOME     EMPRESA     PRODUCTES     CONTACTE

Kops Labels Europe, S.A. · P.I. Can Prat Sud, Calle Bilbao, 63 · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) · Tel. 93 570 12 12 · Fax: 93 593 88 65 · kops@kops.es